ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งปัญหา หรือ สอบถามข้อมูล
SCAN QR Code หรือ โทร 097-013-5089
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.30 น.
เสาร์ 9.00-16.00 น.

แบบฟอร์มเคลมสินค้า

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

1. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มให้ครบถ้วน โดยระบบจะบันทึกขอมูลของท่าน

2. สแกน QR Code และแจ้งชื่อของท่านใน Line : Pirelli Tyre Claim

3. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ผ่าน โทรศัพท์ หรือ Line ภายใน 1-2 วัน

4. ส่งภาพถ่าย หรือหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติม (ในกรณีที่รูปถ่ายไม่ชัดเจน หรือ ไม่ครบถ้วน)*

5. เคลมยางโดยเปลี่ยนเส้นใหม่ หรือ รับส่วนลดตามเงื่อนไข**

หมายเหตุ : ยางที่ “เคลมได้” นั้นจะเป็นรุ่นและขนาดเดียวกับยางที่ “ส่งเคลม”

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันความบกพร่องทางการผลิตสินค้า

        บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด จะรับประกันความบกพร่องทางการผลิตสินค้า 5 ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิต โดยที่ยางต้องมีเนื้อยางคงเหลือมากกว่า 1.6 มม. หรือมีเนื้อยางมากกว่า 30% เปรียบเทียบกับยางใหม่ในรุ่นและขนาดเดียวกันกับที่ส่งเข้ามาตรวจสอบเท่านั้น

ยางมอเตอร์ไซค์ Pirelli ที่อยู่ในการรับประกันความบกพร่องทางการผลิต

 •  ยางมีเครื่องหมาย DOT (Department of Transport) ที่แก้มยาง
 • ยางที่มีเนื้อมากกว่า 1.6 มม. หรือมีเนื้อยางคงเหลือมากกว่า 30% เมือเปรียบเทียบกับยางใหม่ในรุ่นและเดียวกัน

เงื่อนไขการรับประกันความบกพร่องทางการผลิต

 • บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด จะทำหน้าที่ในการประสานงาน ในการส่งภาพถ่าย เอกสารต่างๆ หรือยาง ส่งมอบให้ บริษัท Pirelli Tyre S.p.A (ผู้ผลิตยาง) ตรวจสอบเท่านั้น
 • เงื่อนไขและคำจำกัดความของศัพท์ด้านเทคนิค สงวนสิทธิ์ให้ Pirelli Tyre S.p.A เป็นผู้รับประกันความบกพร่องทางการผลิตสินค้า รวมถึงกำหนดความหมายต่างๆที่อยู่ในการรับประกันความบกพร่องทางการผลิตสินค้านี้
 • ยางส่งเข้ามาตรวจสอบจะแยกเป็นเส้นละกรณี เช่นถ้ายางมีปัญหาทั้งยางหน้าและหลัง จะตรวจสอบสาเหตุแยกกันระหว่างยางหน้าและหลัง
 • ในการพิจารณาลักษณะความชำรุดบกพร่องของสินค้า รวมไปถึงดุลยพินิจในการตัดสินใจเงื่อนไขในการรับประกันความบกพร่องทางการผลิตต่างๆ อันเกี่ยวกับสินค้าทุกประการ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ Pirelli Tyre S.p.A เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเหตุ-ผลเป็นที่สุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันความบกพร่อง ทางการผลิตสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อะไรบ้างที่เงื่อนไขการรับประกันฯ ไม่ครอบคลุม?

 • รถมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนนอกประเทศไทย
 • ยางที่ติดตั้ง ผิดจากมาตรฐานของผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ เช่น มาตรฐานความเร็ว-น้ำหนัก, การเพิ่ม หรือ ลดขนาดยาง ต่างจากขนาดมาตรฐาน
  (ลดไซส์, โอเวอร์ไซส์)
 • ยางที่ผิดรูปจากการขนส่งหรือจัดเก็บ
 • ยางหน้าและยางหลังไม่เหมาะสมกัน เช่น เปลี่ยนยางทีละเส้น หรือ ยางหน้า-หลัง เป็นยางคนละรุ่น
 • การเติมลมยางด้วยก๊าซอื่นๆ ที่ไม่ใช่ อากาศ หรือ ไนโตรเจน
 • การเติมน้ำยากันรั่ว หรือสารเคมีอื่นๆลงไปในยาง
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการ ขนย้าย ถอด-ใส่ยาง หรือ ถ่วงล้อ
 • ยางที่เสียหายจากอุปกรณ์อื่นๆ ของมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ใส่ล้อไม่ตรง แกนล้อบิดเบี้ยว ระบบเบรก หรือ ระบบรองรับการสั่นสะเทือนไม่สมบูรณ์
 • ยางที่เสียหายจากวัตถุแปลกปลอมทิ่มแทง บาด กระแทกอย่างรุนแรง (เช่น ตะปูตำ แก้วบาด ตกหลุม)
 • ยางที่เสียหายจากถูกเปลวเพลิง, สารเคมี, กรีด-เจาะ, อุบัติเหตุ, ลมรั่ว, วิ่งบดยาง, ลมยางที่ไม่เหมาะสม
 • ยางที่เสียหายจาก การขับขี่โลดโผน, ยกล้อ, เบิร์นยาง, โจรกรรม
 • ยางที่เสียหายจากการจอด หรือถูกกดทับ เป็นเวลานาน (Flatspot)
 • การดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนรูปทรงของยาง ลายยาง ด้วยการเพิ่ม หรือ ลดส่วนใดๆบนยาง
 • ยางที่ผ่านการใช้งานในการแข่งขันหรือขับขี่ในสนามแข่งทุกกรณี
 • ยางที่มีรอยแตกร้าว แตกลายงา หรือบวม ที่เกิดจากสารเคลือบยาง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แสงแดด และปัจจัยอื่นๆภายนอก หรือ ติดตั้งแล้วไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
 • การปะ สตรีม ซ่อมรอยรั่ว รอยฉีกขาด ทุกกรณี
 • ยางที่เกิดความเสียหายจากการลากจูง, ขนย้ายมอเตอร์ไซค์
 • ยางที่ใช้บนเครื่องไดโน่ (Dynamometer)
 • ยางที่พบอาการผิดปกติหลังจากที่สึกไปมากกว่า 1.6 มม.
 • ยางที่หมดอายุการใช้งาน 100% หรือ สึกถึงสะพานยางในส่วนใดส่วนหนึ่ง (TWI)
 • ยางที่สึกหรอเร็วหรืออายุการใช้งานไม่ยาวนาน
 • ยางที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์ที่มีส่วนพ่วงข้าง หรือ พ่วงด้านหลัง
 • ค่าบริการในการต่างๆ เช่น การจัดส่งยาง, ถอด-ใส่ยาง, ถ่วงล้อ
 • ยางมือสอง

ทางบริษัทจะอนุมัติการเคลมโดย

        1.  เปลี่ยนเส้นใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ยางได้รับผลการยืนยันตรวจสอบ จาก Pirelli Tyre S.p.A ว่าเกิดจากความบกพร่องทางการผลิตสินค้าจริง
        2.  เปลี่ยนเส้นใหม่ให้โดยได้รับส่วนลดสำหรับซื้อยางเส้นต่อไป ซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกคำนวณตามเนื้อยางคงเหลือเหลือ เปรียบเทียบกับยางใหม่ในรุ่นและขนาดเดียวกัน

* การรับประกันความบกพร่องทางการผลิตของสินค้าในกรณีอื่นๆที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ต้องส่ง หลักฐานประกอบกับเอกสาร หรืออาจต้องส่งยางเข้ามาที่บริษัท ในกรณีที่รูปถ่ายไม่ชัดเจน หรือ ต้องตรวจสอบส่วนอื่นๆของยางเพิ่มเติม
** ขั้นตอนการตรวจสอบยางเบื้องต้นจะใช้เวลา ไม่เกิน 1 สัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะตัดสินด้วยรูปถ่าย หรือ ตรวจสภาพยางที่ผู้ร้องเรียนส่งเข้ามาผ่านระบบหรือ Line และเมื่อตรวจสอบความเสียหายแล้วจะชดเชย เป็นส่วนลดสำหรับซื้อยางในเส้น หรือ คู่ต่อขึ้นอยู่กับความสึกหรอของของเนื้อยางที่เหลืออยู่ (ต้องมีเนื้อยางมากกว่า 1.6 มิลลิเมตร) และ อายุยางไม่เกิน 3 ปีหลังจากการติดตั้ง
*** ในกรณีที่ไม่สามารถหาสาเหตุของปัญหาที่ชัดเจน อาจต้องส่งยางไปตรวจสอบที่บริษัทผู้ผลิต (Pirelli Tyre S.p.A) ซึ่งอาจใช้เวลาดำในเนินการประมาณ 6-8 สัปดาห์ (วันทำการ) ผลการตรวจสอบเป็นไปตามที่ผู้ผลิตตัดสินเท่านั้น