ยางแตกลายงาทั่วหน้ายาง

ยางแตกลายงาทั่วหน้ายาง อาจดูน่ากลัว แต่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด !!

           “แตกลายงา” เป็นร่องรอยที่เกิดบนผิวหน้ายาง ลักษณะเหมือนรอยร้าวขนาดเล็ก แต่จะแผ่กระจายในวงกว้าง สามารถเกิดขึ้นได้กับยางทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือ จักรยาน และจะพบได้มากในยางที่ถูกใช้งานหรือติดตั้งไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง หรือยางที่ถูกติดตั้งไว้แต่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆ (สายจอด) รอยก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆ อาการนี้เรียกว่า “Aging” หรือ “แก่”

          รอยดังกล่าวเกิดขึ้นจากการยืดหดตัวของยาง เนื่องจากอุณหภูมิภายใน-ภายนอกยางที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เสริมกับสารเคมีในยางที่ค่อยๆเสื่อมลงจากแรงดันอากาศภายในยางได้ทำปฏิกิริยากับปัจจัยภายนอกทำให้เนื้อยางแห้ง แตกร้าว และเสื่อมสภาพตามกาลเวลา และจะพบเจอได้มากในยางที่ไม่ได้ถูกใช้งานเป็นเวลานานๆ หรือในยางมอเตอร์ไซค์ รอยแตกราวมักจะเกิดในส่วนที่ไม่ถูกใช้งาน เช่นบริเวณไหล่ยางเป็นต้น ส่วนเรื่องยางใหม่ปีเก่าหรือยางค้างสต๊อกก็จะมีโอกาศที่จะเกิดร่องรอยเหล่านี้มากกว่ายางปีใหม่ๆ ถ้าหากนำไปติดตั้งและไม่ถูกใช้งาน…แต่ถ้าใช้งานเป็นประจำก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆ

          รอยแตกร้าวหรือแตกลายงา ไม่ได้มีอันตรายอย่างที่เข้าใจกัน เป็นเพียงรอยที่เกิดขึ้นบริเวณชั้นนอกสุดของยาง และรองรอยจะหายไป เมื่อยางถูกใช้งานในบริเวณนั้น แต่สิ่งที่พึงระวังกว่าคือเนื้อยางที่แห้งหมดสภาพ ถึงแม้จะไม่ได้ถูกใช้งานแต่หากติดตั้งมาแล้วเป็นเวลานาน เนื้อยางจะไม่สามารถยึดเกาะถนนได้เนื่องจากสารเคมีภายในเนื้อยางได้เสื่อมสภาพไปหมดแล้ว

” แนวทางการแก้ไขหรือป้องกันอาการดังกล่าวคือหันมาใช้งานรถมอเตอร์ไซค์หรือให้ยางถูกใช้งานให้บ่อยขึ้น หรือขับขี่เป็นประจำ”

สถานะ : ไม่สามารถเคลมได้