WARRANTY | PirelliMoto

ขั้นตอนการเคลมสินค้า

1. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มเคลมสินค้าให้ครบถ้วน

2. สแกน QR Code และแจ้งชื่อของท่านใน Line: Pirelli Tyre Claim

3. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ผ่าน โทรศัพท์ หรือ Line ภายใน 1-2 วัน

4. ส่งภาพถ่าย หรือหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติม (ในกรณีที่รูปถ่ายไม่ชัดเจน หรือ ไม่ครบถ้วน)*

5. เคลมยางโดยเปลี่ยนเส้นใหม่ หรือ รับส่วนลดตามเงื่อนไข**

6. ท่านสามารถเช็คสถานะการเคลมของท่านได้ โดยการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านกรอกในเเบบฟอร์มในหน้า "เช็คสถานะสินค้า"
   โดยสถานะการเคลมจะมีอยู่ 4 สถานะ คือ
    - รอดำเนินการ
    - รับเรื่องแล้ว
    - ผ่านการอนุมัติ
    - ไม่ผ่านอนุมัติ

แบบฟอร์มเคลมสินค้า

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Tel : 097-013-5089
Line : PirelliMoto Claim
เพื่อสอบถาม หรือส่งข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.30 น.