รอยบาดแก้มยาง

         รอยที่เหมือนโดนกรีด หรือของมีคมบาดรอบยาง หรือรอยคลายยางฉีกเป็นวงกลม หากเกิดเหตุนี้กับยางของคุณ มันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนยาง เพราะร่องรอยแบบนี้ เกิดจากยางรับภาระที่หนักเกินไป

            สาเหตุแรก มาจาก “ลมอ่อน” และเป็นสาเหตุหลักที่ทำยางเสื่อมสภาพก่อนเวลา เนื่องจากไม่มีลมยางคอยรองรับน้ำหนัก โครงสร้างยางจึงตั้งทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักแทน เมื่อลมอ่อนมากๆ ยาง จะถูกบดไปกับล้อขณะที่สัมผัสกับพื้น และคืนตัว เมื่อล้อหมุนไปด้านหน้า และวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนทำให้แก้มยาง ฉีกขาดจากโครงสร้างภายในที่ถูกพับและเสียหาย

           อีกสาเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นได้คือ ยางแบบรับน้ำหนักมากกว่าปกติหรือการ Overlload หากผู้ขับขี่ใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทาง และมีสัมภาระน้ำหนักมากเกินกว่าที่ยางจะแบกรับได้ ก็จะส่งผลให้เกิดร่องรอยที่คล้ายกัน 

          วิธีป้องกันคือ ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบคู่มือการใช้งานของมอเตอร์ไซค์รุ่นนั้นๆว่าต้องเติมลมยางเท่าไหร่ และแบกรับน้ำนักได้เท่าไหร่ เพื่อให้มอเตอร์ไซค์และยางสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ถ้ายางเกิดอาการเหล่านี้ขึ้น ควรหาช่างที่ชำนาญและเปลี่ยนยางโดยทันที