ตรวจสอบสถานะการแลกซื้อ


ขั้นตอนการเช็คสถานะการแลกซื้อ
 1. กรอกเบอร์โทรศัพท์ ที่ลูกค้าใช้ในแบบฟอร์มแลกซื้อสินค้า "กดค้นหา"
 2. ระบบจะแสดง "สถานะทั้งหมด" ของสินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าแลกเข้ามา
 3. ลูกค้าสามารถติดตามสินค้า จากสถานะทั้งหมด 6 สถานะ ดังนี้
  • รอดำเนินการ : รอแอดมินตรวจสอบข้อมูล
  • รับเรื่องเข้าระบบ : แอดมินตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว รับเรื่องเข้าระบบ
  • รอชำระเงิน : รอทางลูกค้าชำระเงินค่าแลกซื้อสินค้า และค่าขนส่ง
  • เตรียมจัดส่ง : หลังจากชำระเงินแล้ว แอดมินเตรียมจัดส่งสินค้า ให้ลูกค้า
  • จัดส่งเรียบร้อยแล้ว : แอดมินส่งสินค้า ให้กับบริษัทขนส่งเรียบร้อย
  • รับสินค้าแล้ว : ลูกค้ารับสินค้าเรียบร้อยแล้ว