สรุปผลการแข่งขันในงาน Yamaha Championship 2022
สนาม 2 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต จ.นครปฐม วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565
ยินดีกับนักแข่ง Pirelli ทุกท่านที่สามารถคว้าโพเดียมมาได้สำเร็จ!
🏆 รุ่นการแข่งขัน Yamaha YZF-R1 – Class A
🥈 อันดับ 2 มนตรี พรเกียรติชัย #7

🥉 อันดับ 3 จตุรนต์ เลิศมุธากร #118

🏆 รุ่นการแข่งขัน Yamaha YZF-R1 – Class B
🥈 อันดับ 2 ฤทธิ์ณรงค์ สิทธิผิน #29
🥉 อันดับ 3 รัฐธรรมนูญ บุญสอง #10
🏅 อันดับ 4 ณัฐกร อิ่มใจสุข #69
🎖 อันดับ 5 ปรัชญา บุญลือ #31
 
🏆 รุ่นการแข่งขัน Yamaha YZF-R6 – Class A
🥈อันดับ 2 ชัยภูมิ ปัญญา #39
 
🏆 รุ่นการแข่งขัน Yamaha YZF-R6 – Class B
🥈 อันดับ 2 นรินทร์ ชัยกล้าหาญ #20
🥉 อันดับ 3 จิรายุส จินดาสุ #18
🏅 อันดับ 4 นันทวัฒน์ ต่อกิจการเจริญ #24
🎖 อันดับ 5 วันเฉลิม มงคลบุตร #56
 
🏆 รุ่นการแข่งขัน Yamaha YZF-R7
🥇 อันดับ 1 กิตติ เลียบกระโทก #99
🥈 อันดับ 2 มนตรี พรเกียรติชัย #7
🏅 อันดับ 4 ดรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐศักดิ์ #22
 
🏆รุ่นการแข่งขัน Yamaha Aerox (ST)
🏅 อันดับ 4 วิรุฬห์ ชาติดำริห์ #13
🏆 รุ่นการแข่งขัน Yamaha MT (680cc up) Class A
🥇 อันดับ 1 ทยากร หลิมพลอย #91
🥈 อันดับ 2 กสิชล กลำพูล #28
🥉 อันดับ 3 เอกคำภร ศรีสันต์ #339
 
🏆 รุ่นการแข่งขัน Yamaha MT (680cc up) Class B
🥇อันดับ 1 ไทเลอร์ แซฟแบสเตียน โคล #92
🥉 อันดับ 3 ธนาภรณ์ ฟานเดอร์เรสท์ #89
🏅 อันดับ 4 รัฐธรรมนูญ บุญสอง #10
🎖 อันดับ 5 กรกฎ พันด้วง #52
 
🏆รุ่นการแข่งขัน Yamaha T-Max Class A
🥇 อันดับ 1 ชัยรัตน์ พงศ์ประไพพร #8
🥈 อันดับ 2 อมร อัมระนันทน์ #6
🥉 อันดับ 3 ณัฐพงศ์ จันทรรวงทอง #81
🏅 อันดับ 4 เอกพงศ์ ศรีนรศักดิ์ศิลป์ #32
🎖 อันดับ 5 ก้องภพ กาพย์ศรี #29
 
🏆รุ่นการแข่งขัน Yamaha 321 cc.
🥇 อันดับ 1 ฟรานซัสโก แอนโตนิโอ คาตาเนีย #33
🥈 อันดับ 2 ศราวุธ ตังภัทรวัฒนกิจ #34
🥉 อันดับ 3 นันทกร ปรีชาธรรมรัช #6
🏅 อันดับ 4 มีนวรรษ มาคำ #86
🎖 อันดับ 5 ธีธัช ภูสังข์ #13
 

Other New