ยางดีใครๆก็พูดได้! แต่ผลเวลาไม่เคยโกหก ALVARO BAUTISTA และ MICHAEL RINALDI
นักแข่ง WorldSBK ทำงานทุกวันอาทิตย์เพื่อหาสมรรถนะที่ดีที่สุดและผลเวลาที่ดีที่สุดในการทดสอบยาง Pirelli

WE SELL WHAT WE RACE WE RACE WHAT WE SELL.

เราขายยางที่เราใช้แข่ง เราแข่งด้วยยางที่เราขาย

Other New