คนเทสต์ยางสำหรับรถ BMW

ยางดีใครๆก็พูดได้! แต่ผลเวลาไม่เคยโกหก SCOTT REDDING และ MICHAEL VAN DER MARK
นักแข่ง WorldSBK ทำงานทุกวันอาทิตย์เพื่อหาสมรรถนะและผลเวลาที่ดีที่สุดในการทดสอบยาง Pirelli

WE SELL WHAT WE RACE WE RACE WHAT WE SELL.
เราขายยางที่เราใช้แข่ง เราแข่งด้วยยางที่เราขาย

Other New