...

แลกซื้อเสื้อ PIRELLI POP HOODIE

เงื่อนไขการแลกซื้อของพรีเมี่ยมจาก PIRELLI

 • เฉพาะการซื้อยางไชส์ PLRELLI DIABLO SUPERCORSA SP V4 เท่านั้น
 • บัตรนี้ใช้แลกซื้อเสื้อ PIRELLI POP HOODIE มูลค่า 3,990 บาท ในราคา 1 บาท
 • เฉพาะการชื้อเป็นคู่ (หน้า+หลัง) เท่านั้น
 • บัตร 1 ใบ ต่อ 1 สิทธิ์
 • บัตรที่ชํารุด,ลบเลือน,ทําสําเนาหรือทำเครื่องหมายอื่นๆ หรือถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้
 • บัตรนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท คอมพ์ โมโต จํากัด เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของมีจํานวนจํากัด ขอสงวนสิทธิ์ให้สินค้าอื่นทดแทนในกรณีของหมด
 • เจ้าหน้าที่จะจัดส่งของพรีเมียมให้ท่านตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในฟอร์มและแจ้งเลข Tracking Number ให้ทราบหลังจากการจัดส่งเรียบร้อย
 • ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าจัดส่งเอง 100 บาท (พื้นที่ห่างไกลเช่น บนเกาะ + เพิ่ม 50 บาท)
 • แบบฟอร์มแลกซื้อของพรีเมี่ยม