ยางปูดบวม
28/09/2019
ยางระเบิด ร่อน หลุดเป็นแผ่น
28/09/2019

ยางเป็นคลื่น

อาการอาจเหมือนยางบวมขึ้นมาทั้งวง แต่ถ้าหากดูจากด้านข้างแล้ว จะเห็นได้ว่ายางสึกเป็นลูกคลื่นชัดเจน หากอาการนี้เกิดขึ้นกับยางของคุณนั่นหมายถึง ยางถูกใช้งานด้วยแรงดันลมยางที่อ่อนเกินไป ทำให้ส่วนกลางของยางถูกกดทับ และพับไปด้านใน และเมื่อถูกใช้งานที่ลมอ่อนเป็นประจำ ก็จะเกิดอาการที่เรียกว่า Improper Wear หรือ เนื้อยางสึกไม่เท่ากัน

ซึ่งอาการนี้ไม่ได้มีอันตราย ต่อการใช้งาน เนื่องจากมีเพียงบางส่วนของยางที่สึกหรอไปมากกว่าปกติ ทางแก้ใขคือหมั่นเติมลมยางให้อยู่ในค่ามาตรฐานเป็นประจำ และตรวจสอบความผิดปกติของยางเป็นระยะๆ เมื่อลมยางอยู่ในค่าที่เหมาะสมแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยางที่เป็นคลื่นก็จะค่อยๆสึกตามรูปยาง