ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งปัญหา หรือ สอบถามข้อมูล
SCAN QR Code หรือ โทร 097-013-5089 (เวลาทำการ 8.00-17.30)

กรุณาอัพโหลดภาพที่เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน* ขนาดไม่เกิน 2.5 Mb
กรุณาอัพโหลดภาพที่เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน* ขนาดไม่เกิน 2.5 Mb

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

         1. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มให้ครบถ้วน โดยระบบจะบันทึกขอมูลของท่าน        

        2. สแกน QR Code และแจ้งชื่อของท่านใน Line : Pirelli Tyre Claim                     

        3. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ผ่าน โทรศัพท์ หรือ Line ภายใน 1-2 วัน

        4. ส่งภาพถ่าย หรือหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติม (ในกรณีที่รูปถ่ายไม่ชัดเจน หรือ ไม่ครบถ้วน)*

        5. เคลมยางโดยเปลี่ยนเส้นใหม่ หรือ รับส่วนลดตามเงื่อนไข** 

หมายเหตุ : ยางที่ “เคลมได้” นั้นจะเป็นรุ่นและขนาดเดียวกับยางที่ “ส่งเคลม”

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันความบกพร่องทางการผลิตสินค้า

        บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด จะรับประกันความบกพร่องทางการผลิตสินค้า 5 ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิต โดยที่ยางต้องมีเนื้อยางคงเหลือมากกว่า 1.6 มม. หรือมีเนื้อยางมากกว่า 30% เปรียบเทียบกับยางใหม่ในรุ่นและขนาดเดียวกันกับที่ส่งเข้ามาตรวจสอบเท่านั้น

ยางมอเตอร์ไซค์ Pirelli ที่อยู่ในการรับประกันความบกพร่องทางการผลิต

     –  ยาง Pirelli ที่ติดตั้งใส่รถจักรยานยนต์มาจากโรงงาน เช่น Ducati, MV Augusta, Aprilia, BMW, ฯลฯ
     –  ยางมีเครื่องหมาย DOT (Department of Transport) ที่แก้มยาง
     –  ยางที่มีเนื้อมากกว่า 1.6 มม. หรือมีเนื้อยางคงเหลือมากกว่า 30% เมือเปรียบเทียบกับยางใหม่ในรุ่นและเดียวกัน

*เงื่อนไขการรับประกันความบกพร่องทางการผลิต

     –  บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด จะทำหน้าที่ในการประสานงาน และเก็บหลักฐาน เอกสารต่างๆ เพื่อส่งมอบให้ บริษัท Pirelli Tyre S.p.A (ผู้ผลิตยาง) เป็นผู้ตรวจสอบเท่านั้น       
     –  เงื่อนไขและคำจำกัดความของศัพท์ด้านเทคนิค สงวนสิทธิ์ให้ Pirelli Tyre S.p.A เป็นผู้รับประกันความบกพร่องทางการผลิตสินค้า รวมถึงกำหนดความหมายต่างๆที่อยู่ในการรับประกันความบกพร่องทางการผลิตสินค้านี้
     –  สินค้าที่ส่งเข้ามาตรวจสอบจะแยกเป็นเส้นละกรณี เช่นถ้ายางมีปัญหาทั้งยางหน้าและหลัง จะตรวจสอบสาเหตุแยกกันระหว่างยางหน้าและหลัง
     –  ในการพิจารณาลักษณะความชำรุดบกพร่องของสินค้า รวมไปถึงดุลยพินิจในการตัดสินใจเงื่อนไขในการรับประกันความบกพร่องทางการผลิตต่างๆ อันเกี่ยวกับสินค้าทุกประการ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ Pirelli Tyre S.p.A เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเหตุ-ผลเป็นที่สุด
     –  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันความบกพร่อง
     –  ทางการผลิตสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*การรับประกันความบกพร่องทางการผลิตไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอดังนี้

     –  รถที่จดทะเบียนหรือใช้งานนอกประเทศไทย
     –  ยางที่ถูกติดตั้งผิดจากมาตรฐานของผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ เช่น มาตรฐานความเร็ว, มาตรฐานน้ำหนัก, การเพิ่มหรือลดขนาดยาง ต่างจากค่ามาตรฐานโรงงาน (สามารเพิ่มหรือลดได้ไม่เกิน 1 ขนาด)
     –  ยางที่ติดตั้งใช้โครงสร้างยางหน้าและยางหลังไม่เหมาะสมกัน
     –  ความเสียหายจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง ขอบลวดฉีกขาด หังงอ หรือส่วนอื่นๆเสียหาย
     –  การเติมสารเคมีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไนโตรเจน อากาศ
     –  การเติมน้ำยากันรั่ว น้ำยาถ่วงยาง ของเหลวหรือสารเคมีอื่นๆลงไปในยาง
     –  ยางที่ถูกดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนรูปทรง สลักลายยางใหม่หรือเซาะร่องเพิ่มเติม
     –  ยางที่ผ่านการใช้งานในการแข่งขันหรือใช้งานในสนามแข่งทุกกรณี
     –  ยางที่เสียหายจากอุปกรณ์อื่นๆ ของรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ใส่ล้อไม่ตรง แกนล้อบิดเบี้ยว ระบบเบรก หรือ ระบบรองรับการสั่นสะเทือนไม่สมบูรณ์
     –  ยางที่เสียหายจากถูกเปลวเพลิง, สารเคมีกัดกร่อน, ถูกกรีดหรือเจาะ, อุบัติเหตุ, การขับขี่โลดโผน (ยกล้อ, เบิร์นยาง), โจรกรรม, ลมรั่ว, วิ่งบดยาง, ลมยางไม่เหมาะสม
     –  ยางที่มีรอยแตกร้าว แตกลายงา หรือบวม ที่เกิดจากสารเคลือบยาง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แสงแดด และปัจจัยอื่นๆภายนอก หรือ ติดตั้งแล้วไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
     –  ยางที่ผิดรูปจากการขนส่งหรือจัดเก็บผิดวิธี
     –  ยางที่เสียหายจากวัตถุแปลกปลอมทิ่มแทง บาด กระแทกอย่างรุนแรง (เช่น ตะปูตำ แก้วบาด เศษเหล็ก หินบาด)
     –  การปะ สตรีม ซ่อมรอยรั่ว รอยฉีกขาด ทุกกรณี
     –  ความเสียหายจากการขับขี่โลดโผน (ยกล้อ, เบิร์นยาง)
     –  ยางที่เกิดความเสียหายจากการลากจูง
     –  ยางที่มีปริมาณเนื้อยางน้อยกว่า 1.6 มม.
     –  ยางมือสอง

ทางบริษัทจะอนุมัติการเคลมโดย

        1.  เปลี่ยนเส้นใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ยางได้รับผลการยืนยันตรวจสอบ จาก Pirelli Tyre S.p.A ว่าเกิดจากความบกพร่องทางการผลิตสินค้าจริง
        2.  เปลี่ยนเส้นใหม่ให้โดยได้รับส่วนลดสำหรับซื้อยางเส้นต่อไป ซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกคำนวณตามเนื้อยางคงเหลือเหลือ เปรียบเทียบกับยางใหม่ในรุ่นและขนาดเดียวกัน

* การรับประกันความบกพร่องทางการผลิตของสินค้าในกรณีอื่นๆที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ต้องส่ง หลักฐานประกอบกับเอกสาร หรืออาจต้องส่งยางเข้ามาที่บริษัท ในกรณีที่รูปถ่ายไม่ชัดเจน หรือ ต้องตรวจสอบส่วนอื่นๆของยางเพิ่มเติม
** ขั้นตอนการตรวจสอบยางเบื้องต้นจะใช้เวลา ไม่เกิน 1 สัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะตัดสินด้วยรูปถ่าย หรือ ตรวจสภาพยางที่ผู้ร้องเรียนส่งเข้ามาผ่านระบบหรือ Line และเมื่อตรวจสอบความเสียหายแล้วจะชดเชย เป็นส่วนลดสำหรับซื้อยางในเส้น หรือ คู่ต่อขึ้นอยู่กับความสึกหรอของของเนื้อยางที่เหลืออยู่ (ต้องมีเนื้อยางมากกว่า 1.6 มิลลิเมตร) และ อายุยางไม่เกิน 3 ปีหลังจากการติดตั้ง
*** ในกรณีที่ไม่สามารถหาสาเหตุของปัญหาที่ชัดเจน อาจต้องส่งยางไปตรวจสอบที่บริษัทผู้ผลิต (Pirelli Tyre S.p.A) ซึ่งอาจใช้เวลาดำในเนินการประมาณ 6-8 สัปดาห์ (วันทำการ) ผลการตรวจสอบเป็นไปตามที่ผู้ผลิตตัดสินเท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันความบกพร่องทางการผลิตสินค้า

        บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด จะรับประกันความบกพร่องทางการผลิตสินค้า 5 ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิต โดยที่ยางต้องมีเนื้อยางคงเหลือมากกว่า 1.6 มม. หรือมีเนื้อยางมากกว่า 30% เปรียบเทียบกับยางใหม่ในรุ่นและขนาดเดียวกันกับที่ส่งเข้ามาตรวจสอบเท่านั้น

ยางมอเตอร์ไซค์ Pirelli ที่อยู่ในการรับประกันความบกพร่องทางการผลิต

     –  ยาง Pirelli ที่ติดตั้งใส่รถจักรยานยนต์มาจากโรงงาน เช่น Ducati, MV Augusta, Aprilia, BMW, ฯลฯ
     –  ยางมีเครื่องหมาย DOT (Department of Transport) ที่แก้มยาง
     –  ยางที่มีเนื้อมากกว่า 1.6 มม. หรือมีเนื้อยางคงเหลือมากกว่า 30% เมือเปรียบเทียบกับยางใหม่ในรุ่นและเดียวกัน

*เงื่อนไขการรับประกันความบกพร่องทางการผลิต

     –  บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด จะทำหน้าที่ในการประสานงาน และเก็บหลักฐาน เอกสารต่างๆ เพื่อส่งมอบให้ บริษัท Pirelli Tyre S.p.A (ผู้ผลิตยาง) เป็นผู้ตรวจสอบเท่านั้น       
     –  เงื่อนไขและคำจำกัดความของศัพท์ด้านเทคนิค สงวนสิทธิ์ให้ Pirelli Tyre S.p.A เป็นผู้รับประกันความบกพร่องทางการผลิตสินค้า รวมถึงกำหนดความหมายต่างๆที่อยู่ในการรับประกันความบกพร่องทางการผลิตสินค้านี้
     –  สินค้าที่ส่งเข้ามาตรวจสอบจะแยกเป็นเส้นละกรณี เช่นถ้ายางมีปัญหาทั้งยางหน้าและหลัง จะตรวจสอบสาเหตุแยกกันระหว่างยางหน้าและหลัง
     –  ในการพิจารณาลักษณะความชำรุดบกพร่องของสินค้า รวมไปถึงดุลยพินิจในการตัดสินใจเงื่อนไขในการรับประกันความบกพร่องทางการผลิตต่างๆ อันเกี่ยวกับสินค้าทุกประการ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ Pirelli Tyre S.p.A เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเหตุ-ผลเป็นที่สุด
     –  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันความบกพร่อง
     –  ทางการผลิตสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*การรับประกันความบกพร่องทางการผลิตไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอดังนี้

     –  รถที่จดทะเบียนหรือใช้งานนอกประเทศไทย
     –  ยางที่ถูกติดตั้งผิดจากมาตรฐานของผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ เช่น มาตรฐานความเร็ว, มาตรฐานน้ำหนัก, การเพิ่มหรือลดขนาดยาง ต่างจากค่ามาตรฐานโรงงาน (สามารเพิ่มหรือลดได้ไม่เกิน 1 ขนาด)
     –  ยางที่ติดตั้งใช้โครงสร้างยางหน้าและยางหลังไม่เหมาะสมกัน
     –  ความเสียหายจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง ขอบลวดฉีกขาด หังงอ หรือส่วนอื่นๆเสียหาย
     –  การเติมสารเคมีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไนโตรเจน อากาศ
     –  การเติมน้ำยากันรั่ว น้ำยาถ่วงยาง ของเหลวหรือสารเคมีอื่นๆลงไปในยาง
     –  ยางที่ถูกดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนรูปทรง สลักลายยางใหม่หรือเซาะร่องเพิ่มเติม
     –  ยางที่ผ่านการใช้งานในการแข่งขันหรือใช้งานในสนามแข่งทุกกรณี
     –  ยางที่เสียหายจากอุปกรณ์อื่นๆ ของรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ใส่ล้อไม่ตรง แกนล้อบิดเบี้ยว ระบบเบรก หรือ ระบบรองรับการสั่นสะเทือนไม่สมบูรณ์
     –  ยางที่เสียหายจากถูกเปลวเพลิง, สารเคมีกัดกร่อน, ถูกกรีดหรือเจาะ, อุบัติเหตุ, การขับขี่โลดโผน (ยกล้อ, เบิร์นยาง), โจรกรรม, ลมรั่ว, วิ่งบดยาง, ลมยางไม่เหมาะสม
     –  ยางที่มีรอยแตกร้าว แตกลายงา หรือบวม ที่เกิดจากสารเคลือบยาง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แสงแดด และปัจจัยอื่นๆภายนอก หรือ ติดตั้งแล้วไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
     –  ยางที่ผิดรูปจากการขนส่งหรือจัดเก็บผิดวิธี
     –  ยางที่เสียหายจากวัตถุแปลกปลอมทิ่มแทง บาด กระแทกอย่างรุนแรง (เช่น ตะปูตำ แก้วบาด เศษเหล็ก หินบาด)
     –  การปะ สตรีม ซ่อมรอยรั่ว รอยฉีกขาด ทุกกรณี
     –  ความเสียหายจากการขับขี่โลดโผน (ยกล้อ, เบิร์นยาง)
     –  ยางที่เกิดความเสียหายจากการลากจูง
     –  ยางที่มีปริมาณเนื้อยางน้อยกว่า 1.6 มม.
     –  ยางมือสอง

ทางบริษัทจะอนุมัติการเคลมโดย

        1.  เปลี่ยนเส้นใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ยางได้รับผลการยืนยันตรวจสอบ จาก Pirelli Tyre S.p.A ว่าเกิดจากความบกพร่องทางการผลิตสินค้าจริง
        2.  เปลี่ยนเส้นใหม่ให้โดยได้รับส่วนลดสำหรับซื้อยางเส้นต่อไป ซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกคำนวณตามเนื้อยางคงเหลือเหลือ เปรียบเทียบกับยางใหม่ในรุ่นและขนาดเดียวกัน

* การรับประกันความบกพร่องทางการผลิตของสินค้าในกรณีอื่นๆที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ต้องส่ง หลักฐานประกอบกับเอกสาร หรืออาจต้องส่งยางเข้ามาที่บริษัท ในกรณีที่รูปถ่ายไม่ชัดเจน หรือ ต้องตรวจสอบส่วนอื่นๆของยางเพิ่มเติม
** ขั้นตอนการตรวจสอบยางเบื้องต้นจะใช้เวลา ไม่เกิน 1 สัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะตัดสินด้วยรูปถ่าย หรือ ตรวจสภาพยางที่ผู้ร้องเรียนส่งเข้ามาผ่านระบบหรือ Line และเมื่อตรวจสอบความเสียหายแล้วจะชดเชย เป็นส่วนลดสำหรับซื้อยางในเส้น หรือ คู่ต่อขึ้นอยู่กับความสึกหรอของของเนื้อยางที่เหลืออยู่ (ต้องมีเนื้อยางมากกว่า 1.6 มิลลิเมตร) และ อายุยางไม่เกิน 3 ปีหลังจากการติดตั้ง
*** ในกรณีที่ไม่สามารถหาสาเหตุของปัญหาที่ชัดเจน อาจต้องส่งยางไปตรวจสอบที่บริษัทผู้ผลิต (Pirelli Tyre S.p.A) ซึ่งอาจใช้เวลาดำในเนินการประมาณ 6-8 สัปดาห์ (วันทำการ) ผลการตรวจสอบเป็นไปตามที่ผู้ผลิตตัดสินเท่านั้น