เงื่อนไขการใช้บัตร Gift Voucher

 • เฉพาะการซื้อยาง Pirelli Scorpion Trail II, Pirelli Scorpion Rally, Pirelli Scorpion Rally STR เท่านั้น
 • เฉพาะการสั่งซื้อเป็นคู่ (หน้า+หลัง) เท่านั้น
 • บัตร 1 ใบ ต่อ 1 สิทธิ์ ยาง 1 คู่ เท่านั้น
 • บัตรที่ชํารุด ลบเลือน ทําสําเนาหรือทําเครื่องหมายอื่นๆ หรือ ถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้
 • บัตรนี้ไม่สามารถใช้แลกเป็นเงินทอน หรือเงินสดได้
 • บัตรนี้ใช้ได้กับสินค้าราคาปกติ และไม่มีของแถมเท่านั้น
 • บัตรนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท คอมพ์ โมโต จํากัด เท่านั้น
 • บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะศูนย์บริการ PIRELLI 5 STARS ตามที่ระบุใน เว็บไซต์ pirelli.in.th
 • ร้าน/ศูนย์บริการที่รับ Gift Voucher นี้ ยอมรับเงื่อนไขของบริษัท เป็นส่วนลดกับราคายางเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการ ค่าแรง ค่าจัดส่งหรืออื่นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าจัดส่งเอง กทมและปริมณฑล 200 บาท, ต่างจังหวัด 250 บาท (พื้นที่ห่างไกลเช่น บนเกาะ + เพิ่ม 100 บาท)
 •  เจ้าหน้าที่จะจัดส่งของพรีเมียมให้ท่านตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในฟอร์ม และแจ้งเลข Tracking Number ให้ทราบหลังจากการจัดส่งเรียบร้อย

กรอกข้อมูลเพื่อแลกซื้อของพรีเมียมจาก PIRELLI

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.