New !! SCQ เทคโนโลยีใหม่จาก Pirelli
29/01/2022
มาแล้ว!! ตามคำขอ HONDA PCX (2012-2022)
01/02/2022
เทวดาหรือซาตาน! YAMAHA GRAND FILANO
DIABLO ROSSO SCOOTER จะพาคุณเทโค้งจนหมดขอบ ANGEL SCOOTER ที่พร้อมปกป้องคุณทุกสภาพถนน
ไซส์และราคา
DIABLO ROSSO SCOOTER
[F] 110/70 – 12 47P TL
[F/R] 120/70 – 12 58P TL Reinf

ราคาคู่ละ 2,890 บาท
_______________________________

ANGEL SCOOTER
[F/R] 110/70 – 12 47P TL
[F/R] 120/70 – 12 51P TL
ราคาคู่ละ 2,680 บาท
_______________________________

ราคานี้เป็นราคากลางยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ

CONTACT

ติดต่อสอบถาม  :  082-252-2252

Email  :  [email protected]

MON-FRI 08:30 – 17:30,  SAT 09:00 – 16:00