ทางฝุ่นต้องแมงป่อง”Pirelli Scorpion MX Extra X”
05/10/2021
รวมโปรโมชั่นแบบ #จัดเต็ม เดือนตุลาคม
08/10/2021

จบไปแล้วกับการแข่งขันสุดดุเดือดในรายการ 

OR BRIC SUPERBIKE 2021

ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

จบไปแล้วกับการแข่งขันสุดดุเดือดในรายการ OR BRIC SUPERBIKE 2021 สนาม 2
ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
Pirelli ขอร่วมแสดงความยินดีกับเหล่านักแข่งทุกท่านที่คว้าโพเดียมได้สำเร็จในศึกครั้งนี้ด้วยครับ

WE SELL WHAT WE RACE….WE RACE WHAT WE SELL
เราขายยางที่เราใช้แข่ง เราแข่งด้วยยางที่เราขาย
รุ่น Super Bike 1000cc. (SB1)
🥇 ฐิติพงศ์ วโรกร [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥈 อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์
🥉 อานุภาพ ซามูล
รุ่น Super Bike 1000cc. (SB3)
🥇 ศิวกร สุวิพร [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥈 ทวีชัย อ่อนแท้ [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥉 สรสิทธิ์ ลาภนพันธ์ [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
รุ่น Super Stock 1000CC. (ST2)
🥇 นทีธาร ทองโคตร [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥈 พงษ์ศักดิ์ กมลวัทน์ [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥉 ศิริลักษณ์ เยี่ยงกุลเชาว์ [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
รุ่น Super Sport 600CC. (SS1)
🥇 รัฐพงษ์ วิไลโรจน์
🥈 มุกข์ลดา สารพืช [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥉 ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
รุ่น Super Sport 400CC. (SS1)
🥇 วรพงศ์ มาลาหวล [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥈 รัฐพงษ์ บุญเลิศ [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥉 สุทธิภัทร พัชรีธร [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
รุ่น Sport Production 400 cc. (SP)
🥇 กฤตวิทย์ สิงหเดช [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥈 ชนะชัย บุญงาม [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥉 อธิศ กังแฮ [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
รุ่น Yamaha R6 Cup
🥇 ณัฐกฤตย์ โสภณพัฒนานุกูล [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥈 สรัช พันธุศิลป์ [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥉 สฤษฎ์พงศ์ หาญสกุล [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
รุ่น Super Bike 1000cc. (SB2)
🥇 นภสังกาศ เพชรพงศ์พล [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥈 จตุพล คงสุรัตน์ [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥉 จุฑาพันธ์ เขียวนวล [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
รุ่น Super Stock 1000CC. (ST1)
🥇 ชานนท์ ชุ่มใจ
🥈 ศิรภพ พูลศรี
🥉 รัชดา นาคเจริญศรี [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
รุ่น Super Stock 1000CC. (ST3)
🥇 ศิวกร สุวิพร [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥈 Lee Je Hun [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥉 เปรมศักดิ์ สำลี
รุ่น Super Sport 600CC. (SS2)
🥇 กฤตภัทร เขื่อนคำ [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥈 ญาณศรณ์ ยานะพันธ์ [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥉 Clancy Thompson [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
รุ่น Super Sport 400CC. (SS2)
🥇 เพชราวุธ เพชรช่วย [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥈 ธนรัตน์ ขัดริ [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥉 ณัฐนันท์ ศรีไหม [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
รุ่น Sport Production 400 cc. (SP Junior)
🥇 ภาสกร สวนหลวง [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]
🥈 สุทธิพจน์ พัชรีธร
🥉 Axel Pedersen [ใช้ยาง Pirelli ในการแข่งขัน]

ศึก OR BRIC SUPERBIKE 2021 ยังไม่จบเพียงเท่านี้ ร่วมลุ้นและเชียร์กันต่อได้ในสนาม 3 ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคมนี้ ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์