WARRANTY

การรับประกันสินค้า Pirelli คือการรับประกันว่ายาง Pirelli ผ่านการผลิตและถูกตรวจสอบในมาตราฐานสูงสุดในโรงงานยางมอเตอร์ไบค์ทั้ง 4 แห่งของ Pirelli ทั้งนี้หากยางเส้นใด มีการชำรุด หรือทำงานผิดเพี้ยน อันมีสาเหตุจากการผลิต ทาง CM ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน 7 วันหลังจากบริษัทได้รับยางเส้นที่ “นำมาเคลม” โดยมีเงื่อนไขและระเบียบการดังต่อไปนี้

เครือบริษัท คอมเพททิชันนี่ โมโต “CM” ผู้แทนจำหน่ายยางมอเตอร์ไบค์ Pirelli แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Pirelli & C. S.p.A. ประเทศอิตาลี ประสานการรับประกันสินค้ายาง Pirelli เฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย CM และสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีระยะเวลารับประกันนับแต่วันที่ซื้อสินค้าเป็นระยะเวลา 5ปี

การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานปกติ ที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องให้ข้อมูลและนำ/ส่งสินค้ามาเข้ารับการตรวจสอบ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำสินค้าเข้ารับบริการเอง เช่น ค่าประกันภัย ค่าดูแลสินค้า ค่าขนส่ง และค่าภาษีอากรต่าง ๆ เป็นต้น

ยางที่อยู่ในเกณฑ์การรับประกัน

 • ยางที่ติดรถมาจากโรงงาน เช่น Ducati, MV Augusta, Aprilia, BMW, ฯลฯ
 • ยางใส่รถขนาดความจุ 500cc ขึ้นไปที่มีใบรับประกันจากบริษัท CM
 • ยางใส่รถขนาดความจุ 100 – 400cc ที่นำเข้าโดย CM (ไม่จำเป็นต้องมีใบรับประกัน)
 • ยางที่มีเครื่องหมาย DOT (Department of Transport)
 • ยางที่เหลืออายุการใช้งานสมเหตุผลต่อการรับประกัน (มีเนื้อยางเหลือไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร จากผิวสะพานในร่องดอกยาง)
 • ยางที่ไม่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือผ่านการซ่อม สตีม ปะ

ข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 • ยางสึกไม่สม่ำเสมอกัน
 • ยางเสื่อมสภาพจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง
 • ยางเสื่อมสภาพจากการใช้งานไม่ปกติ เช่นใส่รถที่จอดไว้นาน ไม่ได้ถูกใช้งาน
 • ความเสียหายจากการใช้ยางผิดประเภทของรุ่นยาง
 • ความเสียหายที่เกิดจากขนาดยางที่ไม่เหมาะสมกับขนาดกระทะล้อ
 • เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือ เหตุสุดวิสัย
 • ความเสียหายที่เกิดจากการทำความสะอาดเนื้อยางด้วยสารเคมีต่างๆ เช่น Wax , น้ำยาเคลือบเงา, ปากกาเคมีทาแก้มยาง
 • ความเสียหายจากการใช้งานในสภาวะแรงดันลมอ่อน อุบัติเหตุ การกระแทก หรือการใช้งานบนถนนเสีย หรือพื้นผิวที่ไม่ใช่ถนน
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมการใช้งานบน เครื่องวัดแรงม้า-ทดสอบการเบรค เพราะการใช้ยางบนเครื่องเหล่านี้จะทำให้ยางร้อนและเกิดความเสียหาย

 1. ส่งข้อมูลยางและใบรับประกัน (ถ้ามี) เตรียมรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • รูป ใบรับประกันยางคู่นั้นๆ
  • รูป รอยแผล – สิ่งผิดปกติ
  • รูปข้อมูล DOT ที่แก้มยาง
 1. กรอกรายละเอียดผู้ใช้ยาง ชื่อ, เบอร์โทร, รถที่ใช้  
 2. เลือกอัพโหลดรูปไฟล์หรือรูปถ่ายรายละเอียดตามข้อ 1 
 3. กด “ส่งแบบฟอร์ม”
 4. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

บริษัทจะแจ้งผลการวิเคราะห์เบื้องต้น ภายใน 30 วัน หากได้รับการอนุมัติเบื้องต้นแล้ว กรุณาส่งยางกลับมาที่บริษัท เพื่อการตรวจสอบระยะสุดท้าย (Final Inspection) บริษัทส่งยางใหม่กลับไปให้ (มีค่าใช้จ่าย เช่นค่าขนส่งหรือ/และค่าเอคเซส) ภายใน 3 วันหลังจากได้รับยางเก่า (ไม่รวมวันหยุด)

 

หากทางบริษัทอนุมัติการเคลมโดย

 • เปลี่ยนเส้นใหม่ให้ฟรี ในกรณีที่เนื้อยางถูกใช้ไปไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตรสำหรับยางหน้า และไม่เกิน1มิลลิเมตรสำหรับยางหลัง
 • เปลี่ยนเส้นใหม่ให้โดยมีค่าเอคเซส ในกรณีที่เนื้อยางถูกใช้ไปเกิน 0.5 มิลลิเมตรสำหรับยางหน้า และเกิน 1 มิลลิเมตรสำหรับยางหลัง โดยค่าเอคเซสจะถูกคำนวณตามเนื้อยางที่ยังเหลือ (อายุการใช้งานที่เหลือ)

หมายเหตุ ยางที่ “เคลมให้” นั้นต้องเป็นรุ่นและขนาดเดียวกับยางที่ “นำมาเคลม”

* กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างนี้

อีกหนึ่งความเชื่อมั่นที่ Pirelli มอบให้กับลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Pirelli นั่นคือ การรับประกันผลิตภัณฑ์ยาง Pirelli ที่มีเพียงแค่แบรนด์เดียวในประเทศเท่านั้น!
ประกอบกับบริการหลังการขายที่จะทำให้ผู้ใช้มั่นใจในมาตราฐานของเรา รวมถึงศูนย์บริการของ Pirelli ที่มีอยู่ทั่วประเทศ 

กรุณาระบุชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น *
หน่วยเป็น mm. (มิลลิเมตร)

แจ้งเคลมประกันหรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่
เครือบริษัท คอมเพททิชันนี่ โมโต (Competizioni Moto Group of Companies)
Tel: 09 2252 2252 | Email: Claim@comp-moto.com