ยางแตกลายงาทั่วหน้ายาง อาจดูน่ากลัว แต่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด “แตกลายงา” เป็นร่องรอยที่เกิดบนผิวหน้ายาง ลักษณะเหมือนรอยร้าวขนาดเล็ก แต่ จะแผ่กระจายในวงกว้าง สามารถเกิดขึ้นได้กับยางทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ จักรยานยนต์ หรือ จักรยาน และจะพบได้มากในยางที่ถูกใช้งานหรือติดตั้งไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง หรือยางที่ถูกติดตั้งไว้และไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆ (สายจอด) รอยก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆ อาการนี้เรียกว่า “Aging” หรือ “แก่”

รอยดังกล่าวเกิดขึ้นจากการยืดหดตัวของยาง เนื่องจากอุณหภูมิภายใน-ภายนอกยางที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เสริมกับสารเคมีในยางที่ค่อยๆเสื่อมลงจากการถูกแรงดันอากาศภายในยางและทำปฏิกิริยากับปัจจัยภายนอกทำให้เนื้อยางแห้ง แตกร้าว และเสื่อมสภาพตามกาลเวลา และจะยิ่งเป็นชัดในยางที่ไม่ได้ถูกใช้งานเป็นเวลานานๆ หรือในรถจักรยานยนต์ รอยแตกราวมักจะเกิดในส่วนที่ไม่ถูกใช้งาน เช่นบริเวณไหล่ยางเป็นต้น

ส่วนเรื่องยางใหม่ปีเก่าหรือยางค้างสต้อกก็จะมีโอกาศที่จะเกิดร่องรอยเหล่านี้มากกว่ายางปีใหม่ๆ ถ้าหากนำไปติดตั้งและไม่ถูกใช้งาน…แต่ถ้าใช้งานเป็นประจำก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆ

รอยแตกร้าวหรือแตกลายงา ไม่ได้มีอันตรายอย่างที่เข้าใจกัน เป็นเพียงรอยที่เกิดขึ้นบริเวณชั้นนอกสุดของยาง และรองรอยจะหายไป เมือยางถูกใช้งานในบริเวณนั้น แต่สิ่งที่พึงระวังคือเนื้อยางที่แห้งหมดสภาพ แม้จะไม่ได้ถูกใช้งานแต่ติดตั้งมาแล้วเป็นเวลานาน เนื้อยางจะไม่สามารถยึดเกาะถนนได้เนื่องจากสารเคมีภายในเนื้อยางได้เสื่อมสภาพไปหมดแล้ว

 

แนวทางการแก้ไขหรือป้องกันอาการดังกล่าวคือหันมาใช้งานรถจักรยานยนต์ให้ยางถูกใช้งานให้บ่อยขึ้น หรือขับขี่เป็นประจำ