ร่องรอยที่กวนใจผู้ใช้มากที่สุด ร่องรอยเหมือนยางฉีกขาดที่เกิดขึ้นในร่องยาง และเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นได้ง่าย แม้จะใช้งานไปแค่ไม่กี่ร้อยโลก็ตาม ซึ่งร่องรอยนี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับความมั่นใจของผู้ขับขี่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว รอยแตกลายงาในร่องเกิดได้จากการขยับตัวของเนื้อยางจากการให้ตัวของดอกยางในขณะที่ขับขี่ใช้งาน หรือเกิดจากการเปิดคันเฉียบพลัน ทำให้ยางต้องรับภาระหนักกระทันหัน ซึ่งพอใช้งานบ่อยๆ เข้ารอยร้าวที่ “ผิว” ของยาง ก็จะชัดมากขึ้น

หรือในกรณีที่ยางที่ติดตั้งไปแล้วไม่ได้ใช้เวลานานๆ แรงดันถายในยางที่ดันออกด้านนอกตลอดเวลา ก็สามารถทำให้เกิดร่องรอยได้เช่นกัน ซึ่งที่จริงแล้วรอย “แตกลายงา” สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วหน้ายาง เพียงแค่ในร่องไม่ได้ถูกเสียดสีกับพื้นถนน ร่องรอยเลยมีความชัดเจนจนผิดสังเกตุมากกว่าบริเวณอื่น เพราะฉะนั้นแล้ว ร่องรอยดังกล่าว ไม่ได้มีผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่ เป็นเพียงแค่รอยเหี่ยวย่นที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ไม่ใช่ยางแตก หรือร้าว อย่างที่เข้าใจ

วิธีป้องกันหรือแก้ไขคือหมั่นเช็คลมยางเป็นประจำให้อยู่ในค่ามาตรฐาน หรือถ้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆ ให้จอดรถขึ้นแสตนด์ไว้ทั้งหน้าและหลังอย่าให้โดนแสงแดดหรือความชื้นโดยตรงก็จะช่วยยืดอายุกการใช้งานของยางให้อยู่กับเราได้นานขึ้น