แน่นอนว่ายางคือสิ่งเดียวที่สัมผัสกับถนน และอายุการใช้งานของยางก็จะลดหลั่นลงตามระยะทางหรือการเวลา แต่อาการที่เกิดขึ้นได้แม้กระทั้งกับยางใหม่ๆที่ออกจากร้าน และเป็นอาการที่ไม่มีใครคนไหนอยากจะให้เกิดกับยางตัวเอง

อาการนั้นก็คือรอยแตก หรือรอยบาดลึกอยู่ในร่องยาง ที่อันตรายหากไม่รีบเปลี่ยนยางอากเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่

อาการนี้สามารถแยกได้เป็น 2 กรณี

1. รอยเหมือนยางโดนบาด แต่ไม่รั่ว อาจมองเห็นชั้นโครงสร้างหรือลวดเหล็กในบางกรณี เกิดขึ้นจากการกระแทกอย่างรุนแรง ทำให้เนื้อยางภายนอกฉีกขาด จากการตกหลุมรุนแรง หรือขี่ผ่านหินแหลมคม หรือแม้กระทั้งแผ่นเหล็กที่ไว้ปิดหลุมถนน ถ้าหากรอยฉีกไม่ลึกถึงชั้นโครงสร้าง ก็สามารถใช้งานต่อได้ แต่ถ้าหากเห็นโครงสร้างชัดเจน แนะนำให้เปลี่ยนเป็นยางเส้นใหม่ เนื่องจากโครงสร้างภายในยางอาจเกิดสนิมหรือโดนสารเคมี และความชื้น อาจเกิดการเแยกชั้นได้

2. รอยปริฉีกขาดตามแนวร่องยาง…อาการนี้จะเกิดขี้นได้ทั้งจากการใช้งาน หรือ เกิดจากการกระแทก หรือทั้งสองอย่างรวมกัน โดยอาการจะเป็นผลพวงจากการขับขี่ในขณะที่ลมยางอ่อน ทำให้โครงสร้างของยางแบกรับน้ำหนักมากกว่าปกติ และเมือเจอกับหลุมบ่อหรือพื้นขรุขระ โครงสร้างลายฉีกออก และด้วยที่ร่องยางมีเนื้อยางที่บางกว่าส่วนอื่น ทำให้รอยฉีกเห็นได้ชัดเจน

ซึ่งทั้งสองกรณีนี้เป็นอาการที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้งานบนถนน แม้ว่าจะระวังแล้วก็ตาม

ส่วนวิธีการป้องกันคือ หมั่นเช็คลมยางให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์แนะนำ และพยายามหลีกเลี่ยง หลุมบอก ร่องถนน และอุปสรรค์ต่างๆที่อยู่บนถนน เพื่อช่วยให้ยาง มีอายุกการใช้งานที่ยาวนาน และปลอดภัย